Návrat umlčeného pastýře – biskup Mons. Josef Hlouch 1968-1972

Kniha Návrat umlčeného pastýře – biskup Mons. Josef Hlouch 1968 – 1972 obsahuje téměř 90 dosud nezveřejněných snímků fotografů Bohumila a Daniela Havránkových, které pořídili po návratu 9. českobudějovického biskupa do diecéze z takřka dvacetileté internace. Některé byly součástí výstavy v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše v létě 2022. V publikaci jsou i vzpomínky a rozhovory s lidmi, kteří si na biskupa, s nímž se nyní vede proces blahořečení, pamatují a kteří se s ním osobně setkali.
Na snímcích, které autoři pořizovali pro tehdejší Katolické noviny, jsou zachyceny další osobnosti pronásledované církve, např. Štěpán kardinál Trochta, František kardinál Tomášek, biskup Kajetán Matoušek, biskup Jaroslav Škarvada, provinciál jezuitů František Šilhan, premonstrátští opati Bohumil Vít Tajovský, Augustin Antonín Machalka a Heřman Josef Tyl, z nichž mnozí strávili mnoho let v komunistických žalářích či v internaci.
Kniha zachycuje tyto události: Jarní pouť v Římově (3. 5. 1969), Pontifikální rekviem za zemřelého pražského arcibiskupa kardinála Josefa Berana v Praze (29. 5. 1969), Cyrilometodějská pouť na Velehradě (5. – 6. 7. 1969), Předání Decretum Laudis Kongregaci sester premonstrátek v Radvanově u Mladé Vožice (12. 4. 1970), Obláčka kandidátek Školských sester de Notre Dame na Javorníku ve Slezsku (30. 5. 1970), Poutní mše sv. a biřmování v Železné Rudě (21. 6. 1970), Svěcení kněží v katedrále sv. Víta v Praze (28. 8. 1971), Pohřeb biskupa Karla Skoupého v Brně (28. 2. 1972), Pohřeb biskupa Josefa Hloucha v Českých Budějovicích (16. 6. 1972).
Publikace obsahuje autorské rozhovory a osobní vzpomínky kněží, např. Miloslava kardinála Vlka, P. Jiřího Neliby, P. Aloise Sasmanna, Mons. Františka Sobíška, Mons. Václava Kulhánka, P. Karla Vrby, P. Martina Weise, pastýřské listy Mons. Vlastimila Kročila a vzpomínky prasynovce Pavla Zbořila i jeho matky Anny Zbořilové, neteře biskupa, dále biřmovanců ze Železné Rudy a Školských sester de Notre Dame Ludmily Zdislavy Benešové, Marie Stelly Hrůzové nebo Terezitty Tancerové.

Foto Bohumil Havránek a Daniel Havránek, text Radek Gális