Prezident Emil Hácha se konečně dočkal poštovní známky

Osmdesáté výročí zvolení JUDr. Emila Háchy prezidentem si připomněly Trhové Sviny ve spolupráci s Českou poštou vydáním vlastní známky svého rodáka. Tiskový list s celkem 25 kusy známek hodnoty A vyšel 30. listopadu 2018 a vzbudil veliký zájem nejen mezi místními občany, ale i mezi zájemci o historii a především filatelisty, kterým poštovní známka s Emilem Háchou dosud chyběla ve sbírkách. Nikdy předtím totiž nebyla vydána.